Việt Nhật là công ty cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường. Chúng tôi tin rằng các quy định về chất lượng môi trường, sức khỏe và an toàn lao động không hạn chế khả năng hoạt động kinh doanh của bạn mà thay vào đó, thúc đẩy các quy định này để đạt được năng suất tốt hơn. Chúng tôi sẽ giúp bạn làm việc trong môi trường tốt hơn bằng cách áp dụng kiến ​​thức chuyên môn kỹ thuật và năng lực của chúng tôi để đảm bảo rằng các quy định không quyết định khả năng sản xuất của bạn mà thay vào đó nâng cao chúng.

Việt Nhật cung cấp nhiều dịch vụ về môi trường, sức khỏe và an toàn:

  • Quan trắc môi trường lao động; đánh giá, đo đạc lấy mẫu, phân tích đánh giá các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe con người.
  • Lập hồ sơ an toàn lao động, đo đạc giám sát môi trường lao động và hướng dẫn công tác an toàn vệ sinh lao động.

Chúng tôi hướng tới việc giúp các công ty bảo vệ & nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên trong môi trường lao động; nỗ lực cao để dự đoán, nhận biết, đánh giá và kiểm soát các mối nguy và chất ô nhiễm tại nơi làm việc

Công ty Việt Nhật chúng tôi tự tin với đội ngũ tài năng có kinh nghiệm chuyên sâu là phó giáo sư tiến sĩ y học, thạc sĩ môi trường, tiến sĩ, bác sĩ chuyên ngành vệ sinh dịch tễ, kỹ sư công nghệ hóa học có chuyên môn cao, các kỹ thuật viên có trình độ tốt và danh mục dự án khách hàng bao gồm hầu hết các ngành công nghiệp lớn trong nước.

Tầm nhìn:

Đơn vị cung cấp giải pháp kỹ thuật và dịch vụ quan trắc tốt nhất, đáng tin cậy nhất cho các mối quan tâm về sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường trên khắp cả nước.

Hợp tác với Việt Nhật, Việt Nhật tự tin là đơn vị quan trắc lao động tích cực, đưa ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả về chi phí, phù hợp với mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp.