Phân tích, đánh giá tâm sinh lý Ec-gô-nô-my tại nơi làm việc

Cơ sở của bạn đã nhận được phân tích, đánh giá tâm sinh lý Ec-gô-nô-my chưa?

Nếu vậy, đã bao lâu kể từ lần đánh giá cuối cùng của bạn?

Điều kiện nơi làm việc luôn thay đổi. Quy trình làm việc có thể thay đổi, sản phẩm mới hoặc chức năng công việc được giới thiệu và nhu cầu của nhân viên có thể thay đổi. Các công ty lên lịch đánh giá, phân tích Ecgonomi định kỳ để đảm bảo tuân thủ, giảm thương tích tại nơi làm việc và duy trì hoạt động sản xuất ở mức hiệu suất cao nhất. Tại Việt Nhật, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá cứ sau 1 đến 5 năm, tùy thuộc vào cơ sở và ngành của bạn.

Bài kiểm tra việc làm của Việt Nhật đều tuân thủ nguyên tắc đề ra, không phân biệt đối xử về giới tính, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật. Trong quá trình xem xét cơ sở của bạn, chúng tôi xem xét một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn và năng suất của người lao động.

Vì sao phải đánh giá Tâm sinh lý lao động và Ergonomics

Điều 35 của Nghị định 44/2016/NĐ-CP đã nêu ra đầy đủ về nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động: Thực hiện quan trắc, đánh giá đầy đủ các yếu tố có hại được liệt kê trong Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động do cơ sở lao động lập.

Đối với những ngành nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm và ngành nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm đã được quy định trong các quyết định của Bộ lao động thương binh xã hội, khi tổ chức quan trắc môi trường lao động phải thực hiện việc đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động và Ec-gô-nô-my (Ergonomics) quy định trong Khoản 3, Điều 33 Nghị định 44/2016/NĐ-CP này.

Đơn vị nào có đủ chức năng Đánh giá Tâm sinh lý lao động và Ecgonomy (Ergonomics)

Công ty TNHH Sức khỏe Nghề nghiệp Việt Nhật được Cục Quản lý Môi trường – Sở Y Tế Hưng Yên công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động trong đó có Đánh giá Tâm sinh lý lao động và Ecgonomy (Ergonomics). Gồm 3 nhóm như sau:

  • Đánh giá gánh nặng lao động thể lực
  • Đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý
  • Đánh giá ec-gô-nô-my

Ngoài phân tích của mình, chúng tôi có thể tiến hành khảo sát nơi làm việc và/hoặc nói chuyện với từng nhân viên về chức năng công việc của họ. Chúng tôi dành thời gian để xác định các vấn đề tồn tại sẽ cần được điều chỉnh hoặc thay đổi. Sau nhiều lần, chúng tôi sẽ tìm thấy các vấn đề không được chú ý hoặc do thay đổi cơ sở. Những vấn đề này, nếu không được kiểm soát, có thể dẫn đến thương tích trong tương lai cũng như giảm năng suất. Những phương pháp chủ động phổ biến này đóng vai trò là phương pháp hay nhất để xác định mọi rủi ro hiện có hoặc ngăn ngừa rủi ro trong tương lai tại nơi làm việc.

Sẵn sàng cho Phân tích, đánh giá tâm sinh lý Ec-gô-nô-my của bạn?

Gọi Việt Nhật ngay hôm nay theo số 0913.379.186

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *