QCVN 24:2016/BYT: Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

Theo đó, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc được quy định như sau:
Giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc:
– Trong 01 phút: không được vượt quá 112 dBA.
– Trong 01 giờ: không được vượt quá 94 dBA.
– Trong 08 giờ: không được vượt quá 85 dBA.

Giới hạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động:
– Tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp: không được vượt quá 85 dBA.
– Các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch: không được vượt quá 65 dBA.
– Các phòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máy tính, phòng thí nghiệm lý thuyết: không được vượt quá 55 dBA.

Ngoài ra, Thông tư 24/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016) cũng quy định:
– Trong mọi thời điểm làm việc, mức áp âm cực đại không vượt quá 115 dBA.
– Quy chuẩn ban hành kèm Thông tư này không áp dụng với người làm việc sử dụng tai nghe.

QCVN 24-2016_BYT_Về tiếng ồn, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *